[Hướng dẫn] Thay đổi ký hiệu, số hoá đơn điện tử VNPT năm 2023

Bài viết cập nhật hướng dẫn cách Thay đổi ký hiệu, số hoá đơn điện tử VNPT năm 2023 chi tiết và mới nhất.

Toàn bộ số lượng hóa đơn đã đăng ký với VNPT và chưa sử dụng/phát hành sẽ được chuyển sang dải hóa đơn của năm 2023. Khách hàng vui lòng thực hiện khởi tạo dải hóa đơn mới của năm 2023 trên hệ thống VNPT Invoice theo hướng dẫn tại như sau:

Tổng đài hỗ trợ Thay đổi ký hiệu, số hoá đơn điện tử VNPT năm 2023: 18001260 nhánh 1 ( Miễn phí cước gọi )

VNPT đang cung cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử sử dụng chung với site hóa đơn điện tử.
– Giá gói rẻ nhất hiện nay.
– Không thu phí duy trì hằng năm. ( Khi nào sử dụng hết mới mua tiếp )
Xem thông tin bảng giá tại: https://vnptgroup.vn/bang-gia-chung-tu-tncn-dien-tu-vnpt/

Hướng dẫn Thay đổi ký hiệu, số hoá đơn điện tử VNPT năm 2023

Tạo dải ký hiệu hóa đơn/chứng từ năm 2023


Bước 1: Đăng nhập hệ thống Cadmin

Bước 2: Bấm chọn menu Đăng ký phát hành >>Thông báo phát hành (Hoặc Đăng ký dải hóa đơn phát hành)

Bước 1:Hướng dẫn Thay đổi ký hiệu, số hoá đơn điện tử VNPT
Bước 1:Hướng dẫn Thay đổi ký hiệu, số hoá đơn điện tử VNPT

Bước 3: Trên danh sách dải ký hiệu hóa đơn, bấm chọn nút “Tự động tạo dải hóa đơn năm mới”.

Bước 2: Bước 1:Hướng dẫn Thay đổi ký hiệu, số hoá đơn điện tử VNPT
Bước 2: Bước 1:Hướng dẫn Thay đổi ký hiệu, số hoá đơn điện tử VNPT

Bước 4: Xác nhận khởi tạo dải hóa đơn năm 2023

Bước 3: Bước 1:Hướng dẫn Thay đổi ký hiệu, số hoá đơn điện tử VNPT
Bước 3: Bước 1:Hướng dẫn Thay đổi ký hiệu, số hoá đơn điện tử VNPT

Hệ thống sẽ tự động sao chép tất cả các dải ký hiệu hóa đơn năm 2022 trạng thái Đang sử dụng sang dải ký hiệu năm 2023 (hình ảnh minh họa)

Bước 4: Bước 1:Hướng dẫn Thay đổi ký hiệu, số hoá đơn điện tử VNPT
Bước 4: Bước 1:Hướng dẫn Thay đổi ký hiệu, số hoá đơn điện tử VNPT

Bước 5. Tiếp tục phát hành hóa đơn vào dải ký hiệu năm 23.

Tổng đài hỗ trợ Thay đổi ký hiệu, số hoá đơn điện tử VNPT năm 2023: 18001260 nhánh 1 ( miễn phí cước gọi )

Hủy dải ký hiệu hóa đơn năm 2022

Sau thời điểm 00h00 ngày 01/01/2023, khi Doanh nghiệp/tổ chức không có nhu cầu xuất hóa đơn năm 2022 thì thực hiện hủy dải ký hiệu hóa đơn năm 2022 theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Từ màn hình giao diện hệ thống, kích chọn menu Xử Lý Hóa Đơnà Lập báo cáo hủy, hệ thống hiển thị màn hình danh sách thông báo hủy

Màn hình Quản lý thông báo hủy hóa đơn
Màn hình Quản lý thông báo hủy hóa đơn

 

Bước 2: Kích chuột vào [ + TẠO MỚI ] ở phía trên danh sách để Thêm thông báo hủy. Màn hình thêm thông báo hủy sẽ hiển thị như sau:

Thêm thông báo hủy
Thêm thông báo hủy

 

  • Các thông tin: Tên tổ chức, Mã số thuế, Địa chỉ sẽ được hệ thống hiển thị từ thông tin đơn vị phát hành. Các thông tin này NSD không được phép sửa.
  • Yêu cầu bắt buộc nhập: Phương pháp hủy, Thời gian hủy, Ngày hủy, Ngày lập biểu, Người lập biểu, Người đại diện pháp luật, Danh sách hóa đơn hủy.

Bước 3: Thêm danh sách dải hóa đơn hủy

Kích chuột vào nút [ + TẠO MỚI ] nằm ở bên tay phải phần Danh sách dải hóa đơn hủy. Màn hình Thêm dải hóa đơn hủy sẽ được hiển thị.

Bước 3: Thêm danh sách dải hóa đơn hủy
Bước 3: Thêm danh sách dải hóa đơn hủy
  • Bắt buộc nhập: Loại hóa đơn, Mẫu số.
  • Phần mẫu số: hệ thống sẽ hiển thị các thông tin Mẫu số, Ký hiệu, dải số còn lại chưa dùng. Các thông tin cách nhau bởi dấu “,”. Khi NSD chọn một Mẫu số, hệ thống tự động lấy ra Ký hiệu, Số lượng, Từ số, Đến số.
Chọn Loại hóa đơn, Mẫu số.
Chọn Loại hóa đơn, Mẫu số.

Kích chọn Lưu để thêm mới dải hóa đơn hủy sau khi chọn (nhập) thông tin:

Lưu để thêm mới dải hóa đơn hủy
Lưu để thêm mới dải hóa đơn hủy

Sau khi kích Lưu, hệ thống quay về màn hình Thêm mới dải hóa đơn hủy. Dải hóa đơn hủy sẽ được hiển thị trong Danh sách dải hóa đơn hủy.

Đã Thêm mới dải hóa đơn hủy
Đã Thêm mới dải hóa đơn hủy

Bước 4: Kích chọn Lưu để thêm mới thông báo hủy dải hóa đơn với các thông tin dải hóa đơn vừa nhập. Hệ thống lưu lại thông tin dải hóa đơn và trở về trang Quản lý hủy dải hóa đơn.

trang Quản lý hủy dải hóa đơn
trang Quản lý hủy dải hóa đơn

Bước 5: NSD kiểm tra lại thông tin dải hóa đơn trong menu Đăng ký phát hành>>Thông báo phát hành (Đăng ký dải hóa đơn). Dải hóa đơn vừa hủy đã chuyển từ trạng thái Đang sử dụng sang trạng thái Đã hủy.

Dải hóa đơn vừa hủy đã chuyển từ trạng thái Đang sử dụng sang trạng thái Đã hủy.
Dải hóa đơn vừa hủy đã chuyển từ trạng thái Đang sử dụng sang trạng thái Đã hủy.

Hoặc ngay trên trang chủ dịch vụ, NSD cũng có thể theo dõi được trạng thái dải hóa đơn như sau:

NSD cũng có thể theo dõi được trạng thái dải hóa đơn như sau
NSD cũng có thể theo dõi được trạng thái dải hóa đơn như sau

 

Ký hiệu mới hóa đơn điện tử TT78 năm 2023 sẽ như thế nào?

Theo Điều 4, thông tư 78/2021/TT-BTC, quy định về Ký hiệu mẫu số, Ký hiệu hóa đơn của hóa đơn điện tử:

b) Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng.

Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

  • Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;
  • Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23;
  • Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng

Như vậy, khi bắt đầu bước sang năm 2023, hai ký tự thể hiện năm lập hóa đơn sẽ là 23. Ví dụ: Năm 2022 sử dụng hóa đơn có ký hiệu 1C22TAA thì sang năm 2023 sẽ chuyển thành 1C23TAA.

Số hóa đơn điện tử TT78 mới sau khi cập nhật ký hiệu năm 2023.

Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 123 quy định như sau:

a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999.

Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người mua hóa đơn được sử dụng đến hết kể từ khi mua”

Như vậy, khi bắt đầu năm 2023, số hóa đơn sẽ được đánh lại từ 1 tương ứng với từng ký hiệu hóa đơn.

Phần mềm sẽ tự động đánh lại số hóa đơn với thứ tự là số 1 cho hóa đơn đầu tiên của năm 2023 tương ứng với từng ký hiệu của hóa đơn.

Ví dụ: Với hóa đơn cuối cùng của năm 2022 có ngày lập là 31/12/2022, ký hiệu 1C22TYY, số hóa đơn 00000999 thì khi bước sang năm 2023, phần mềm sẽ tự động cập nhật ký hiệu của hóa đơn đầu tiên có ngày lập thuộc năm 2023 thành 1C23TYY và số hóa đơn là 00000001.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.