Biên bản hủy hóa đơn điện tử Theo tổng cục thuế mới nhất

Tại sao lại sử dụng Biên bản hủy hóa đơn điện tử. Trong công việc đôi lúc sai sót trong lúc xuất hóa đơn là điều khó tránh khỏi. Hoặc gặp phải một số thay đổi từ khác hàng, cho nên phải xuất lại hóa đơn. Thì lúc này kế toán phải làm biên bản hủy hóa đơn điện tử, để xuất lại hóa đơn khác cho khách hàng.

Với hóa đơn điện tử, sau khi đã xuất và phát hiện sai sót sẽ tiến hành hủy hóa đơn. Nhưng để hủy được hóa đơn cần phải có sự xác nhận đồng ý của bên mua và bên bán cùng xác nhận.

Lưu ý: Hóa đơn sau khi được hủy, doanh nghiệp phải lưu trữ lại, để cơ quan thuế có yêu cầu phải xuất trình được biên bản hủy hóa đơn.

Biên bản hủy hóa đơn điện tử
Biên bản hủy hóa đơn điện tử

Khi nào cần sử dụng biên bản hủy hóa đơn?

Như thông tin thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành. Biên bản hủy hóa đơn sử dụng để ghi nhận và xác nhận giữa hai bên bán và mua. Xác nhận đồng ý có sự sai sót hoặc xuất nhầm hóa đơn giữa hai bên. Và hủy hóa đơn để không sử dụng nữa.

Trong khi phát hành hóa đơn có nhầm lẫn, viết sai.. Hoặc 2 bên không thực hiện hợp đồng thất bại, thì lúc này bên bán cần lập biên bản hủy hóa đơn. Để tiến hành hủy hóa đơn đã xuất lên cơ quan thuế.

Các trường hợp làm biên bản hủy hóa đơn điện tử.

  1. Khi tổ chức doanh nghiệp có hóa đơn, nhưng không sử dụng nữa. thì lúc này cần làm biên bản hủy hóa đơn thông báo không sử dụng hóa đơn. Đồng thời phải thông báo với cơ quan thuế ít nhất là 30 Ngày.
  2. Khi cơ quan thuế thông báo hóa đơn đã hết giá trị sử dụng. lúc này doanh nghiệp cũng phải thực hiện bước thông báo hủy hóa đơn. Doanh nghiệp phải hủy hóa đơn trong 10 ngày.
  3. Đối với việc kế toán khi đã tạo lập bị sai sót, hoặc hợp đồng không thực hiện thì cũng phải lập biên bản hủy hóa đơn theo quy định.

Xem thêm: Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn điền biên bản hủy hóa đơn

Việc điền biên bản hủy hóa đơn không phải ai cũng biết điền sao cho đúng. Hôm nay VNPT sẽ hướng dẫn điền thông tin hóa đơn mẫu. Để bạn có thể điền mẫu biên bản hủy hóa đơn sao cho chính xác nhât,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số 01/BBTHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày 01/08/2020 chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  Công Ty CP Truyền Thông Quảng Cáo ADV

Địa chỉ: 91 Bàu Cát 3, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314277228

Người đại diện: Nguyễn Văn Thuận                Chức vụ: Giám đốc

BÊN BÁN: Công Ty CP ABC

Địa chỉ: 119 Pastuer, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0853588441

Người đại diện: Trần Văn A        Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

  1. Hoá đơn bị huỷ số: 01GTK3/001, ký hiệu BC/20E, số 0000511 do Công Ty CP ABC phát hành ngày 10/07/2020
  2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:
STT Tên hàng hoá, dịch vụ     Đơn vị tính      Số lượng        Đơn giá    Thành tiền
1 Máy tính xách tay ADC23 chiếc 5 15.000.000 75.000.000
                      Cộng tiền hàng:                                                        75.000.000
                       Thuế suất GTGT: 10%,           Tiền thuế GTGT:             7.500.000
Cộng tổng thanh toán: 82.500.000

Số tiền viết bằng chữ: Tám mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng

3. Lý do huỷ hoá đơn: Bên A không thực hiện mua hàng

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản

Đại diện bên mua                              Đại diện bên bán.

Tải Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

Bạn có thể tải ngay mẫu biên bản hủy hóa đơn: Tại đây

Hoặc bạn có thể copy mẫu biên bản hủy hóa đơn ngay bên dưới. rồi dán ra File Word cũng được. Sau khi điền đầy đủ thông tin thì in ra và đóng dấu cả hai bên mua và bán.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số …./BBTHHĐ

 

 

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 

Hôm nay, ngày … /…/2020. chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

BÊN BÁN: CÔNG TY………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

 

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

  1. Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… phát hành ngày ………..
  2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:
STT Tên hàng hoá, dịch vụ     Đơn vị tính      Số lượng        Đơn giá    Thành tiền

Tổng cộng      ………………

Thuế GTGT   ………………

Tổng số          ………………

(Bằng chữ:…………………………………………………)

  1. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết

không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

pháp lý như nhau.

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Phân biệt biên bản hủy hóa đơn và biên bản thu hồi hóa đơn

Hiện nay nhiều kế toán còn nhầm lẫn giữa biên bản hủy hóa đơn và biên bản thu hồi hóa đơn. Khi sử dụng sai gây sai lầm trong công tác báo cáo thuế, dẫn đến ảnh hưởng cho doanh nghiệp sau này.

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính phát hành. Khái niệm biên bản thu hồi hóa đơn như sau.

Khi biên mua và bên bán thực hiện giao dịch, bên bán đã gửi hóa đơn điện tử cho bên mua. Nhưng cả hai bên chưa thực hiện kê khai thuế.

Sau khi thực hiện giao dịch xong thì phát hiện có lỗi sai. Lúc này bên bán và bên mua cùng lập bản thu hồi hóa đơn, có sự xác nhận của 2 bên cùng ký vào văn bản. Để thực hiện thu hồi hóa đơn cũ, xuất lại hóa đơn mới.

Xử lý hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử VNPT.

khi khách hàng sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử VNPT. Ngay trên website xuất hóa đơn của vnpt đã hỗ trợ các loại xuất báo cáo cũng như các loại biên bản điều chỉnh hóa đơn. sau khi lập biên bản thành công. Bạn có thể tiến hành ký biên bản bằng chữ ký số điện tử luôn nhé.

biên bản hủy hóa đơn điện tử
lập biên bản hủy hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử vnpt
VNPT Là Tập Đoàn Viễn Thông hàng đầu Việt Nam. Chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
Bạn đang cần hỗ trợ kỷ thuật cũng như tư vấn dịch vụ VNPT dành cho Doanh Nghiệp, Hãy liên hệ ngay để được tư vấn nhé:
– Hotline: 0813660066

Bạn có thể quan tâm:

Nguồn: https://vnptgroup.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *