Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử VNPT bạn nên biết

Bạn đang tìm hiểu về hoá đơn chuyển đổi là gì ?. Doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ hoá đơn điện tử VNPT, cùng tìm hiểu về Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử VNPT.

Theo quy định hiện hành, bên bán hàng được phép chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Trong trường hợp muốn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, cũng như khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi, bên bán cần nắm được một số quy định cụ thể về vấn đề này. Ngay sau đây chúng tôi sẽ thông tin đến các bạn, một số nội dung liên quan đến hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử. Mời các bạn cùng theo dõi.

Chuyển đổi hóa đơn điện tử khi nào?

Căn cứ theo Điều 7, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020. Quy định về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy như sau:

Chuyển đổi hóa đơn điện tử
Chuyển đổi hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành hóa đơn. Chứng từ giấy khi có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra.
  • Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn. Chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.
  • Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn. Chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán. Trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

Xem thêm:

Vậy khi nào cần chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy?

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 32/2011/TT-BTC, ban hành ngày 14/3/2011. Nêu rõ trường hợp cần chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy như sau:

  • Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.
  • Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

Điều kiện chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy là gì?

Khoản 2 Điều 12, Thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định rõ về điều kiện chuyển đổi như sau;

chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấ
chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấ
  • Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;
  • Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;
  • Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Xem thêm:

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử cần đảm bảo giá trị pháp lý

Khoản 3, Điều 12 Thông tư này quy định: “ Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý, khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn. Ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.”

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi

Khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, các doanh nghiệp đặc biệt là các kế toán viên cần lưu ý đến những ký hiệu cần thể hiện trên hóa đơn chuyển đổi. Cụ thể những ký hiệu này cần đảm bảo đáp ứng theo quy định tại Khoản 4, Điều 12 Thông tư này. Những ký hiệu gồm:

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi
Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi

“Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi. Từ hóa đơn điện tử, sang hóa đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.”

Trên đây, là những nội dung chính liên quan đến hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử. Các kế toán viên cần biết để phục vụ cho các nghiệp vụ kế toán của mình. Những thông tin này thực sự hữu ích. Trong trường hợp doanh nghiệp cần phải chuyển đổi theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hoặc khi có nhu cầu chuyển đổi để lưu trữ hồ sơ.

Nếu còn vấn đề gì cần được giải đáp. Các bạn có thể liên hệ đến chúng tôi để được các chuyên viên hỗ trợ tốt nhất nhé. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn, trong thời gian sớm nhất có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *