Hóa đơn điện tử cho KINH DOANH XĂNG DẦU

VNPT triển khai dịch vụ giải pháp Hóa đơn điện tử cho kinh doanh xăng dầu. Theo Công điện số 1284/CĐ-TTg Ngày 01 tháng 12 năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Với nội dung: Theo đó triển khai ngay các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định; hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

Quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử cho xăng dầu có thể gọi tổng đài: 0813660066 để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng.

Hóa đơn điện tử cho kinh doanh Xăng Dầu.

Hóa đơn điện tử cho KINH DOANH XĂNG DẦU
Hóa đơn điện tử cho KINH DOANH XĂNG DẦU

Hóa đơn điện tử xăng dầu VNPT đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ thuế

  • Đáp ứng mọi yêu cầu liên quan đến xử lý hóa đơn cho các doanh nghiệp ở mọi ngành nghề.
  • Tự động nhập dữ liệu từ hóa đơn, giúp giảm gánh nặng công việc thủ công cho bộ phận kế toán.
  • Tự động kiểm tra và so sánh thông tin trên hóa đơn để tránh những sai sót và mất mát không cần thiết.
  • Tự động tổng hợp thông tin chi tiết về việc sử dụng hóa đơn, hiển thị một cách rõ ràng và dễ hiểu.
  • Hệ thống liên kết với Tổng Cục Thuế, phần mềm kế toán, chữ ký số, tạo ra một môi trường tích hợp và hiệu quả.

Hành lang pháp lý hóa đơn điện tử VNPT

1. Luật Quản lý thuế 2019

Khoản 1, Điều 90 Luật quản lý thuế 2019 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử tại :
“Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ
liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần
bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

2. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

Điểm i, Khoản 4, Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với trường
hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng tại :
“Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết
thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp
bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có
thẩm quyền yêu cầu.”

3. Nghị định 80/2023/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Tại khoản 9, 14 Điều 1 Nghị định 80/2023/NĐ-CP có bổ sung quy định liên quan đến hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu như sau: “- Sửa đổi, bổ sung khoản 9, khoản 10 Điều 26 Nghị định 83/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu … 10. Thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định của Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và cơ quan thuế.”

“- Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 40 Nghị định 83/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 40. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân…2. Bộ Tài chính:…  đ) Ban hành các văn bản hướng dẫn về hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định này phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.”

→ Theo quy định mới bổ sung này, Bộ Tài chính sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *