Lưu trữ thẻ: 11 số của Đầu số 0164

Đầu số 0164 đổi thành gì? 11 số thành 10 số mạng Viettel

Thông tin về Đầu số 0164 đổi thành gì ?. Kèm theo đó danh sách các đầu số 11 số của viettel chuyển sang 10 số mới nhất. Viettel là mạng viễn thông lớn nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay với số lượng thuê bao khổng lồ. Nhà mạng sức phủ sóng tất […]