Lưu trữ thẻ: giá phần mềm VNPT Pharmacy

Đăng Ký Phần mềm quản lý nhà thuốc VNPT Pharmacy

vnpt pharmacy

Phần mềm quản lý nhà thuốc VNPT Pharmacy, đáp ứng đầy đủ tính năng kết nối đầy đủ cơ sở dữ liệu dược quốc gia. Giúp quảng lý hiệu quả cho toàn bộ nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Phần mềm VNPT Pharmacy sử dụng công nghệ lưu trữ đám mây ” cloud”. Tất […]