Lưu trữ thẻ: hợp đồng lao đông mới nhất

Hợp đồng lao động là gì? Thông tin bạn nên biết

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận được ký kết giữa cá nhân người lao động với người sử dụng lao động hoặc công đoàn. Nó thiết lập cả quyền và trách nhiệm của hai bên: người lao động và công ty. Để cả người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ […]