Lưu trữ thẻ: mua hóa đơn điện tử vnpt

Mua hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Hiện Nay thuế cũng sẽ triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo thông tư số 78/2021/TT-BTC. Sau khi thuế đã triển khai hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế cho vé điện tử, hóa đơn bán hàng hóa đơn GTGT. VNPT là nhà cung cấp dịch vụ […]

Mua Hóa Đơn Điện Tử VNPT Giá Rẻ – Bạn Nên Xem

Mua hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp sử dụng với nhiều lợi ích to lớn. Sử dụng Hóa đon điện tử đang là xu thế CNTT 4.0 của tổng cục thuế. Sau đây là bài viết giúp bạn mua Mua Hóa Đơn Điện Tử Giá Rẻ cho doanh nghiệp. Áp dụng phần mềm hóa […]