Lưu trữ thẻ: thông tin về chứng thư số

Chứng thư số VNPT Là gì ?

Chứng Thư số là một dạng chứng thư điện tử. bạn hay được nghe khi mua và sử dụng dịch vụ chữ ký số. Chứng thư số là gì? Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử. Để liên kết khóa công khai với người dùng, sử dụng chứng chỉ kỹ thuật số. […]