Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử Mới Nhất 2024

Bạn đang sử dụng hóa đơn điện tử VNPT, nhưng sơ xuất lập sai hóa đơn. Sau đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử Mới Nhất 2021.

Trong quá trình sử dụng và xuất hóa đơn điện tử, kế toán lập hóa đơn bị sai ngày, sai số tiền, sai tên hàng, sai địa chỉ của khách hàng… Kế toán cần phải thực hiện lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Khi nào thì sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử ?. Theo Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39 hóa đơn điện tử ngày 31/03/2014 sửa đổi và bổ sung Nghị định 51 hóa đơn điện tử và Nghị định 04/2014/NĐ-CP thì:

Biên bản điều chỉnh được sử dụng khi thông tin trên Hóa Đơn bị ghi sai: Địa chỉ, tên công ty, hàng hóa nội dung  của hóa đơn…

điều chỉnh hóa đơn điện tử
điều chỉnh hóa đơn điện tử

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập –  Tự Do – Hạnh Phúc

      BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay,  ngày 16 tháng 12 năm 2020, chúng tôi gồm:

  • BÊN A : TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (Sau đây gọi tắt là TTKD).

– Địa chỉ         : 121 Pasteur, Phường 06, Quận 03, Thành Phố Hồ Chí Minh.

– Mã số thuế   : 0106869738 -005                         –  Điện thoại: 028.36223636-7811

– Đại diện       : Phạm Đức Thành                         –  Chức vụ: PGĐ P.KHDN3

(Theo quyết định ủy quyền số 742/QĐ-TTKD HCM-NS 12/12/2018 của Giám đốc TTKD)

 

  • BÊN B : CÔNG TY TNHH HENGS SOLAR ENERGY VIỆT NAM

– Địa chỉ         : Số 56, đường 5A, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Mã số thuế   : 0314889809

– Đại diện       :  TU QUOC ANH      –  Chức vụ:  Tổng giám đốc

Cùng tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT như sau:

 Điều chỉnh hóa đơn:

STT Mã khách hàng Mẫu số Ký hiệu Số Seri Ngày

phát hành

Tổng tiền
1 HCMXXXXXXX 01GTKT0/002 AA/20E 02842XX 16/12/2020 660.000

 Nội dung điều chỉnh :

STT Nội dung điều chỉnh Nội dung ghi sai Nội dung sau điều chỉnh
1 Điều chỉnh địa chỉ hóa đơn Số 56, Cư Xá Bình Thới, Đường 5a, Phường 08, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số 56, đường 5A, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản để thuyết minh với các cơ quan chức năng hữu quan.

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

TUQ.GIÁM ĐỐC

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử Mới Nhất 2021

Sau đây là biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất. Bạn có thể tải về dưới dạng File word để dễ điền thông tin của doanh nghiệp vào.

Download mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn: << Tải tại đây >>

Nội dung điều chỉnh hóa đơn cần ghi rõ chi tiết thông tin tin cần điều chỉnh. Nội dung ghi sai, nội dung sau điều chỉnh.

Sau khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, bạn cần in thành  2 bản và cần phải có chữ ký ghi rõ họ tên và đóng dấu của đại diện 2 bên.

VNPT mong muốn một vài thông tin trên có thể giúp được các doanh nghiệp khi cần hỗ trợ về biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử. VNPT mong muốn dược đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp lâu dài.

Thông tin gói hóa đơn điện tử VNPT

Sau đây là thông tin một số gói hóa đơn điện tử doanh nghiệp có thể tham khảo thêm.

Stt

Số hóa đơn

Đơn giá

HD300

300

390.000

HD500

500

546.000

HD1000

1.000

871.000

HD2000

2.000

1.300.000

HD5000

5.000

2.795.000

HD10000

10.000

4.680.000

HDMAX

Lớn hơn 12.000

Liên hệ nhân viên

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn dịch vụ hóa đơn điện tử. Xin vui lòng liên hệ Hotline: 0813660066 để được hỗ trợ và tư vấn.

Xem thêm:

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *