Lưu trữ Danh mục: voice brandname vnpt

Voice Brandname VNPT – Cuộc gọi thương hiệu Doanh Nghiệp

VNPT chính thức triển khai dịch vụ cuộc gọi thương hiệu cho Doanh nghiệp – Voice Brandname VNPT. Giải pháp mới giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng một cách chuyên nghiệp.  Doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện cuộc gọi tỉ lệ nghe máy thấp. Khi gọi nhiều thì bị đánh […]