Lưu trữ thẻ: hợp đồng điện tử vnpt là gì

Tại sao nên sử dụng Hợp Đồng Điện Tử VNPT eContract

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ. Giúp nền kinh tế của nhà nước và Doanh nghiệp ứng dụng CNTT để phát triển kinh tế. Sử dụng Hợp đồng điện tử VNPT ( eContract VNPT ) cũng đang trở thành một phần không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Chắc hẳn doanh […]