Lưu trữ Danh mục: eContract VNPT

Tại sao lựa chọn Hợp đồng điện tử Econtract VNPT ?

Hợp đồng điện tử eContract VNPT, hay hợp đồng điện tử, là một tài liệu pháp lý được tạo và ký trực tuyến. Về cơ bản, nó là một phiên bản kỹ thuật số của một hợp đồng giấy truyền thống. Cũng như hợp đồng giấy, hợp đồng điện tử eContracts VNPT là thỏa thuận […]

Tại sao nên sử dụng Hợp Đồng Điện Tử VNPT eContract

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ. Giúp nền kinh tế của nhà nước và Doanh nghiệp ứng dụng CNTT để phát triển kinh tế. Sử dụng Hợp đồng điện tử VNPT ( eContract VNPT ) cũng đang trở thành một phần không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Chắc hẳn doanh […]