Lưu trữ thẻ: hợp đồng điện tử

#1 Bảng giá Dịch vụ Hợp đồng lao động điện tử VNPT

Hiện tại hợp đồng điện tử là một hạng mục chuyển đổi số của doanh nghiệp. Và dịch vụ Hợp đồng lao động điện tử cũng đang được các doanh nghiệp ứng dụng để ký hợp đồng với người lao động. VNPT hiện nay là cung cấp dịch vụ ký hợp đồng điện tử uy tín […]