Lưu trữ thẻ: thông tin về trung tâm dữ liệu VNPT

Giới thiệu trung tâm dữ liệu VNPT đạt chuẩn Quốc Tế

Trung tâm dữ liệu của VNPT là một trong những TTDL lớn nhất Việt Nam, với 3 IDC nằm tại 3 vị trí địa lý khác nhau là IDC Nam Thăng Long (Hà Nội), IDC Tân Thuận (TP. HCM) và IDC An Đồn (Đà Nẵng). Giới thiệu hệ thống Trung tâm Dữ liệu của VNPT […]