Tag Archives: econtract vnpt có nên sử dụng

Tại sao lựa chọn Hợp đồng điện tử Econtract VNPT ?

Hợp đồng điện tử eContract VNPT, hay hợp đồng điện tử, là một tài liệu pháp lý được tạo và ký trực tuyến. Về cơ bản, nó là một phiên bản kỹ thuật số của một hợp đồng giấy truyền thống. Cũng như hợp đồng giấy, hợp đồng điện tử eContracts VNPT là thỏa thuận […]