Lưu trữ thẻ: kết nối 2 tổng đài asterisk qua sip trunk