Lưu trữ thẻ: máy chủ ảo VNPT Cloud

Xu hướng doanh nghiệp chuyển dữ liệu lên đám mây

Điện toán đám mây đang ngày càng được ưu tiên ứng dụng tại Việt Nam bởi những lợi ích thiết thực và tính linh hoạt. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều tổ chức, doanh nghiệp (DN) vẫn còn tỏ ra lo ngại về nguy cơ thất thoát dữ liệu khi chuyển dịch dữ liệu và […]